Meklēt
Izvēlne

TARTŪ UN TURĪNĀ NOTIKS PROFESIONĀLĀS DOKTORANTŪRAS STUDENTU UN PASNIEDZĒJU DARBU IZSTĀDES

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) šogad uzsāk starptautisku izstāžu ciklu, kurā tiks prezentēta LMA Profesionālās doktorantūras mākslinieciskā pētniecība. Maija sākumā tiks atklātas divas studentu grupas izstādes - pirmā izstāde "Don't Dream It's Over" notiks mākslas galerijā Pallas (Tartū, Igaunijā), bet otrā izstāde "Circle of Art" - Pinacoteca dell’Accademia di Belle Arti (Turīnā, Itālijā).  Kopumā abās izstādēs dalībai aicināti 17 studenti un četri profesori, kuri savā ikdienas praksē un doktorantūras pētījumos pievēršas atšķirīgu tēmu analīzei un risinājumiem dažādos mākslas medijos.

Izstāde "Don't Dream It's Over"
Mākslas galerijā Pallas (Tartu, Igaunija)
06/05 – 27/05/2023
Kuratore: Auguste Petre

LMA Profesionālās doktorantūras studentu grupas izstāde "Don't Dream It's Over". Kopumā izstādē dalībai aicināti 15 mākslinieki, kuri savā ikdienas praksē un doktorantūras pētījumos pievēršas atšķirīgu tēmu analīzei un risinājumiem dažādos mākslas medijos. Izstādē piedalīsies Rasa Jansone, Atis Jākobsons. Rute Marta Jansone, Nils Jumītis, Madara Kvēpa, Liene Mackus, Anna Pommere, Ansis Rozentāls, Līva Rutmane - Kalniņa, Sandra Strēle, Laura Veļa, Sabīne Vernere, Linda Vilka, Martins Vizbulis un Veronika Voļska. Šo mākslinieku intereses balansē starp dabas simboliem un vēstures nospiedumiem, līdz ekofeminismam un sociāla rakstura novērojumiem. Lai arī izstādē uzmanība tiks pievērsta tam kā tradicionālās mākslas kvalitātes asimilējas laikmetīgā kontekstā, viena mākslas darba radīšanas procesā iesaistot arvien jaunas tehnikas. Šādā rakursā iespējams uzlūkot arī pašu Profesionālās doktorantūras studiju programmu, kas jau praktizējošus māksliniekus provocē uz objektīvu, taču vienlaikus empātisku pētniecību.

Izstādes kuratore Auguste Petre izstādei devusi nosaukumu "Don't Dream It's Over", kas latviski tulkojams kā - "Nesapņo, ka viss beidzies". Tā ir gan tieša atsauce uz grupas "Crowded House" 1986. gada leģendāro šāda paša nosaukuma dziesmu, kas mudinājusi klausītājus nepakļauties masu mediju ietekmei un patērnieciskumam, gan arī ironisks atgādinājums par studiju procesa potenciālo ilglaicību. Mākslas darbu atlase izstādei veikta no jau esošā katra mākslinieka / doktoranta radošās prakses arsenāla, tādēļ projekts uzlūkojams ne tikai kā konkrētas studiju programmas starptautiska reprezentācija, bet arī katra autora individuāla ekspozīcija. Kā vienlīdz būtisks elements izstādes kontekstā tiks izcelta arī radošās pētniecības nozīme mūsdienās un jautājumi par pētniecības prakšu daudzveidību.

Izstāde “Circle of arts”
Pinacoteca dell’Accademia di Belle Arti (Turīna, Itālija)
13/05-18/06/2023
Kuratore: Inese Rozentāla

Izstāde “Circle of Arts” piedāvā iespēju ieskatīties LMA Profesionālās doktorantūras programmas ietvaros veiktajā mākslinieciskajā pētniecībā. Ekspozīcijā iekļaujot vienpadsmit doktorantūras studentu un četru pasniedzēju darbus, atklājas mākslinieku gan risināto tēmu, gan izmantoto tehnisko paņēmienu daudzveidība. Autori izstādē kritiski un izzinoši meklē paņēmienus, kā vizuālajā mākslā risināt dažādas sabiedrībā aktuālas tēmas, piedāvājot skatītājam gan atbildes, gan arī veidojot vēl garākas jautājumu virknes. Jautājumi par atmiņas un vēstures dekonstrukciju, feminismu un tā dažādām izpausmēm laikmetīgajā mākslā, reliģijas vēstures un mākslas vēstures interpretācijām, kā arī tie, kas izvaicā kādu konkrētu paša mākslas darba pārstāvēto mediju, ir tikai daži, ko izstādē iekļautie mākslas darbi uzdod. Nozīmīgs izstādē ir arī dabas motīvs, kas, interpretēts caur atsaucēm uz metafiziku, ekoloģiju, kolektīvo atmiņu u.c., tāpat kā, piemēram, meditācijas praktizēšana, mudina pārdomāt, meklēt un izzināt veidus, kā dzīvot šajā sarežģītajā laikā.

Izstādes nosaukums “Circle of Arts” atspoguļo nebeidzamo radošās iedvesmas ciklu, kurā mākslinieki pastāvīgi meklē jaunus, inovatīvus risinājumus, kurus pielietot gan mākslinieciskajā pētniecībā, gan radošajā praksē. Izstādē piedalās LMA Profesionālās doktorantūras studenti un pasniedzēji: Veronika Voļska Egons Perševics, Rasa Jansone, Atis Jākobsons, Nils Jumītis, Madara Kvēpa, Anna Pommere, Ansis Rozentāls, Elīna Brese, Sandra Strēle, Laura Veļa un pasniedzēji: Prof. Andris Vītoliņš, Prof. Ph.D Kristaps Zariņš, Prof. Juris Petraškevičs un Asoc. prof. Ph.D Jaceks Kolasinskis.