Meklēt
Izvēlne

LĪDZ 10. OKTOBRIM AICINA IESNIEGT DARBUS PAR TĒMU "IZZUŠANA" / EU4ART

Šogad 27. novembrī Drēzdenes Mākslas akadēmijas galerijā Oktagons atklās izstādi “Eksistence, otrā nodaļa: pazīmes”, kuras ietvaros paredzēts veidot mākslinieku grāmatu par tēmu “izzušana”. Darbs tiks izstādīts kā daļa no ekspozīcijas un būs pieejams apskatei līdz izstādes noslēgumam 2021. gada 28. februārī.

 “Bez šaubām cilvēki ir vienīgā suga pasaulē, kas ir radījusi specifisku izzušanas formu, kas nav pakārtota dabas likumiem. Varētu teikt, ka esam radījuši izzušanas mākslu.”
(Žans Bodrijārs “Kāpēc viss nav pazudis?”, Seagull Books, 2009, 10. lpp.)

Par kādas parādības neesamību liecina pazīmes, ko tā atstāj aiz sevis. Turpretī izzušana nozīmē tukšumu vai procesu, kas noved līdz izzušanai. Pazust nozīmē beigt pastāvēt: parādība vairs nav klātesoša – tā ir tikusi izdzēsta vai iznīcināta līdz ar visām liecībām par tās eksistenci.

Grāmatas mērķis ir veidot dažādu skatījumu un asociāciju apkopojumu par “izzušanas” tēmu. Aicinām iesniegt darbus, kas atspoguļo mākslinieka interpretāciju. Tēmu var skatīt no dažādiem skatupunktiem: zinātnes, mākslas, filosofijas, politikas un sociālā. Kā sākumpunktu var izmantot ikdienas pieredzi, paturot prātā, ka izzušanu var konceptualizēt dažādi – tā var būt pazudusi šalle, sugas bojāeja, valodu un dialektu izmiršana vai arī pazušana digitālajā vidē.

Grāmata tiks iespiesta divos orģinālizdevumos. Pieteikumus vēlams iesniegt divdimensionāla medija formātā:

  • zīmējums;
  • glezna;
  • fotogrāfija;
  • teksts.

Lūdzam iesūtīt divus orģināldarbus A4 horizontālā izvietojumā.

Pieteikšanās noteikumi

Uzsaukumā aicināti piedalīties visu EU4ART alianses projekta partneru - Drēzdenes, Budapeštas, Romas un Latvijas Mākslas akadēmijas studenti, absolventi un pasniedzēji.

Darbus var iesniegt gan individuāli, gan grupā izstrādātus projektus.

Pieteikšanās dokumenti

Iesniegtajiem darbiem jābūt PDF formātā, pievienojumā jāiekļauj sekojoši dokumenti:

  • Vārds un kontaktinformācija (adrese, telefona numurs, e-pasts)
  • Īss mākslinieka profils
  • Darba attēls vai iecerētā projekta skice vai apraksts

Termiņš

Pieteikumi jāiesūta līdz šī gada 10. oktobrim uz e-pastu:  . Vēstules virsraksts: Key Word: Artist Book Disappearance. Tā kā pieteikumu skaits ir ierobežots, tiks veikta darbu atlase. Dalībnieki tiks informēti par rezultātiem līdz šī gada oktobra vidum.

Orģināldarbus jāiesūta uz adresi:

Hochschule für Bildende Künste Dresden Dorothée Billard (Künstlerisches Publizieren) Kennwort: Künstlerbuch Verschwinden Güntzstr. 34, 01307 Dresden

Projekta īstenošana

Darbus var veidot sadarbībā ar Drēzdenes Mākslas akadēmijas grafikas meistardarbnīcām. Orģināldarbi būs pieejami izdrukātā versijā visiem projektā iesaistītājiem dalībniekiem.

Nobeiguma noteikumi

Drēzdenes Mākslas akadēmija neuzņemas atbildību par iesniegtajiem dokumentiem.