Meklēt
Izvēlne

Iespēja pieteikties atsevišķu studiju kursu apguvei Latvijas Kultūras akadēmijā

No 2019.gada 4.februāra ikvienam Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības iestādes studentam vai interesentam ar pabeigtu vidējo izglītību ir iespēja pieteikties atsevišķu studiju kursu apguvei Latvijas Kultūras akadēmijā. Pieteikties aicināts ikviens, kurš vēlas papildināt savas zināšanas un profesionālo kvalifikāciju, apgūstot kursus dažādās valodās Latvijas un ārvalstu pasniedzēju vadībā. Akadēmija piedāvā studiju kursus dažādās nozarēs un jomās: lingvistika, komunikācijā, lietišķajā etiķetē, radošajā domāšanā, publiskās runas mākslā u.c.

Pēc sekmīgas kursa apgūšanas un prasību izpildes tiek izsniegts apliecinājums par apgūto studiju kursu. Viens viesstudents var izvēlēties apgūt vairākus studiju kursus no piedāvātajiem C daļas kursiem vai A/ B daļas kursiem.

Kultūras akadēmijas sadarbības augstskolu studentiem studiju kursu apmeklējums ir bez maksas (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija, RISEBA Audiovizuālās mediju mākslas departaments, LKA Latvijas Kultūras koledža, Rīgas Tehniskā universitāte). Viesstudentiem no citām augstskolām par studiju kursu apguvi tiek noteikta maksa: studiju kurss bakalaura studiju programmā (1 kredītpunkts) – 40,00 EUR, praktiskās nodarbības bakalaura studiju programmā (speciālie kursi horeogrāfijas, teātra mākslas, kino režijas u.tml. apakšprogrammās, 1 kredītpunkts) – 60,00 EUR, studiju kurss maģistra studiju programmā (1 kredītpunkts) – 60,00 EUR.
Līdz 15.februārim par savu izvēli informēt LKA Studiju daļu (Ance Kristāla 31.kab., , tālr. 67140174).