Meklēt
Izvēlne

LĪDZ 6. JŪNIJAM STUDENTIEM IESPĒJA PIETEIKTIES DALĪBAI KULTŪRAS MANTOJUMA PĒTNIECĪBAS VASARAS SKOLĀ

No 2022. gada 15. līdz 19. augustam notiks vasaras skola “Raksti un rokraksti” jeb “Meklējot metodes un materiālus: Dienvidkurzemes arhitektūras, mākslas un kultūras mantojuma pētniecība”. Skolā tiks uzņemti 12 kultūras mantojuma pētniecībā ieinteresēti bakalaura, maģistra un doktora programmu studenti, kuri mācās Latvijas Mākslas akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kā arī citās Latvijas augstskolās. Piedaloties vasaras skolā, studentiem ir iespēja saņemt divus kredītpunktus par nokārtotu C daļas izvēles kursu.

Pieteikšanās, sūtot motivācijas vēstuli (līdz 200 vārdiem) un CV uz e-pastu līdz 2022. gada 6. jūnijam. Rezultātu paziņošana 13. jūnijā.

Studentiem, kas būs izturējuši konkursu, dalība vasaras skolā būs bez maksas, tiks segti viesnīcas izdevumi, kā arī apmaksāts transports Rīga–Liepāja–Rīga un ceļš uz Bārtu, Nīcu un Rucavu.

Organizē:
Latvijas Mākslas akadēmija un Latvijas Nacionālā bibliotēka
Vasaras skolas programmas veidotājas:
Dr.art. Daina Lāce, Dr.art. Inese Sirica, Dr.art. Katrīna Teivāne

Kontaktinformācija:
, tālr. 20261131


Vasaras skola tiek īstenota projekta "Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai" /CARD ietvaros.

Vasaras skola notiek VPP projekta CARD 3. darba posmā: Kultūras mantojuma loma kultūras ekosistēmas attīstībā. Atmiņas institūcijas kā kultūras kapitāla resurss (atbildīgās kontaktpersonas: Katrīna Teivāne-Korpa (LNB) un Inese Sirica (LMA))

Darba programmas mērķis ir novērtēt kultūras mantojumu (materiālo, nemateriālo un dokumentāro) kā kultūras ekosistēmas daļu mūsdienu tehnoloģisko, ekonomisko, sociālo un vides apstākļu kontekstā; argumentēt tā nozīmi kultūras kapitāla daudzveidības un vērtības nodrošināšanā; aktualizēt, aprobēt, instrumentalizēt un komunicēt atmiņu institūciju resursu (krājumu, arhīvu) pielietojamību, lai attīstītu zināšanu bāzi par kultūras mantojuma aizsardzību, saglabāšanu, tālāknodošanu, komunikāciju un pārvaldību.