Meklēt
Izvēlne

AR KONFERENCI ŠEVDES UNIVERSITĀTĒ NOSLĒDZIES PROJEKTS BALTSE@NIOR2.0

Ar prezentācijām, diskusijām un jaunu pieredžu apmaiņu par dažādiem risinājumiem senioriem draudzīgas publiskās vides pieejamībai, 15. decembrī ar konferenci Ševdes Universitātē noslēdzās projekts BaltSe@nioR2.0 (projekts). Konferences dalībnieki atskatījās un izvērtēja trīs gadu laikā īstenotās aktivitātes un ar  prezentācijām klātienē un attālināti iepazīstināja interesentus. Konferencē par LMA pienesumu projekta laikā uzstājās projekta vadītāja Vineta Kreigere un attālināti par studentu veikumu stāstīja LMA Tekstilmākslas katedras studente Šarlote Baškeviča.

Projekta laikā Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) studenti un pasniedzēji dažādos studiju kursos ir risinājuši un pētījuši mērķauditoriju, lai izstrādātu inovatīvus un ērtus risinājumus vecāka gadagājuma cilvēku dzīves telpas labiekārtošanai Baltijas jūras reģionā. Pilotprojektos iesaistītas akadēmiskās, uzņēmējdarbības un sabiedriskās nozares. Darbs noritējis gan LMA, gan starptautiskās radošajās darbnīcās kopā ar partnervalstu mākslas un dizaina augstskolu studentiem, docētājiem un uzņēmējiem. Projekta rezultāti prezentēti izstādēs un konferencēs Latvijā, Polijā, Dānijā un Zviedrijā. 

Projekta laikā LMA projekta komanda:

  • īstenojusi 5 radošās darbnīcas
  • attīstījusi platformu, kurā apkopotas dizaina idejas
  • veicinājusi 24 dizaina konceptu izstrādi
  • darbnīcās iesaistījusi 93 dalībniekus

2019. gadā LMA organizēja starptautisku darbnīcu, kurā piedalījās 23 studenti no Latvijas, Polijas, Krievijas un Vācijas. Studentiem darbnīcas laikā bija uzdevums izstrādāt senioriem draudzīgu ārtelpas dizaina risinājumu Saues pašvaldībai (Igaunijā);

2020./2021. studiju gadā norisinājās attālinātas radošās darbnīcas, kurās tika kopradītas dizaina idejas, kuras tika validētas ar sociālā biznesa moduļa starpniecību.

2020./2021. studiju gadā LMA dizaina specialitātes studenti kopā ar Jūrmalas Valsts ģimnāzijas skolēniem un Jūrmalas iedzīvotājiem attīstīja dizaina idejas projektā “Jūrmala sarunājas”, kas saistīts ar iedzīvotāju, īpaši senioru, pieredzi un atmiņām par Jūrmalas pilsētu.

2021./2022. studiju gadā notikušas vairākas LMA tekstilmākslas un dizaina specialitātes studentu un Siguldas novada tautas lietišķo studiju dalībnieču koprades darbnīcās, kas veltītas tēmai – seniors Zero Waste aizsācējs. Darbnīcu laikā caur radošu darbošanos un domapmaiņu tika meklētas idejas, saistībā ar amatu prasmju saglabāšanu un pārnesi – uzmanības centrā izvirzot vilnas zeķi, tai uzticot misiju vēstīt par autentiska etnogrāfiskā materiāla pārmantojamību, ilgtspēju un nozīmi patērētājsabiedrības dzīvē. Darbnīcu rezultātā izveidoti 3 dizaina koncepti no kuriem viens tiks eksponēts starptautiskajā Milānas dizaina mesē, dizaina skolu paviljonā Salone del Mobile.Milano 2022.

LMA kopš 2011. gada piedalās Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projektos.

No 2011. līdz 2013. gadam LMA bija iesaistīta vienā no pieciem “StarDust” pilotprojektiem “Comfort in Living”, kura mērķis bija produktu izstrāde dzīves kvalitātes nodrošināšanai augošajai senioru populācijai Baltijas jūras reģionā.

No 2016. līdz 2019. gadam projektā Nr. R030 BaltSe@nioR (Inovatīvi risinājumi BJR uzņēmumu atbalstam produktu ražošanai senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai un drošības nodrošināšanai mājas apstākļos) mērķis bija izstrādāt rekomendācijas uzņēmējiem, kuri strādā ar jaunu produktu izveidi vai arī esošo produktu uzlabošanu galvenajai mērķa grupai – nākotnes senioriem.

No 2019. līdz 2021. gadam LMA piedalās Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona (BJR) transnacionālās sadarbības programmas projektā Nr. R081 “BaltSe@nioR2.0” (Inovatīvi risinājumi senioriem draudzīgas publiskās vides nodrošināšanā uz BJR uzņēmumu un publisko institūciju kapacitātes pilnveides pamata) īstenošanā.

Papildu informāciju par  projektu un jau notikušajām aktivitātēm šeit.