Meklēt
Izvēlne

UZŅEMŠANA UN IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI 2022./2023. STUDIJU GADĀ

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) piedāvā augstāko izglītību akreditētās bakalaura, maģistradoktora un profesionālās doktora studiju programmās vairākos desmitos apakšnozaru. Studiju ilgums: bakalaura programmā 4 gadi, maģistra programmā 2 gadi, doktorantūrā 3 gadi. Patlaban studijas notiek tikai valsts apmaksātās budžeta vietās. Uzņemšana notiek, pamatojoties uz konkursa rezultātiem.

DOKUMENTU IESNIEGŠANA

 • 4.—8. jūlijs plkst. 14:00
  Elektroniskā dokumentu iesniegšana bakalaura studiju programmai.
 • Klātienē dokumentu iesniegšana 8. jūlijā no plkst. 9:00 līdz 14:00, Rīgā, Kalpaka bulvārī 13, 9. telpā.
 • 4.—8. jūlijs plkst. 14:00
  Elektroniskā dokumentu iesniegšana bakalaura studijās Latgales filiālē.
 • 10.maijs—14. jūlijs plkst. 23.59
  Elektroniskā dokumentu iesniegšana maģistra studiju programmai.
 • 11.—14. jūlijs plkst. 23.59 
  Elektroniskā dokumentu iesniegšana doktora studiju programmai.
 • 11.—14. jūlijs plkst. 23.59 
  Elektroniskā dokumentu iesniegšana profesionālai doktora studiju programmai.

Uzmanību! Visi pulksteņa laiki norādīti pēc Latvijas laika.

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU UZDEVUMI

Lai labāk sagatavotos iestājpārbaudījumiem bakalaura programmā, ar uzdevumiem var iepazīties kaut tūliņ.

Iestājpārbaudījumi bakalaura programmai notiks laikā no 2022. gada 11. līdz 15. jūlijam.
Uzņemšana maģistra un doktora programmās notiek, pamatojoties uz projekta pieteikumu konkursa rezultātiem.

Konsultācijas par studiju iespējām un uzņemšanas nosacījumiem var saņemt, zvanot uz:

 • Bakalaura programma: +371 20390337
 • Maģistra programma: +371 26137572
 • Doktora programma: +37125647787