Meklēt
Izvēlne

UZŅEMŠANA UN IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI 2022./2023. STUDIJU GADĀ

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) piedāvā augstāko izglītību akreditētās bakalaura, maģistra un doktorantūras programmās, specializējoties izvēlētajā apakšnozarē. Studiju ilgums: bakalaura programmā 4 gadi, maģistra programmā 2 gadi, doktorantūrā 3 gadi. Patlaban studijas notiek tikai valsts apmaksātās budžeta vietās. Uzņemšana notiek, pamatojoties uz konkursa rezultātiem.

DOKUMENTU IESNIEGŠANA

Uzmanību! Visi pulksteņa laiki norādīti pēc Latvijas laika joslas. Plašāku informāciju skatīt aktīvajās saitēs.

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU UZDEVUMI

Lai labāk sagatavotos iestājpārbaudījumiem bakalaura programmā, jau pašlaik var iepazīties ar iestājpārbaudījumu uzdevumiem.

Iestājpārbaudījumi bakalaura programmai notiks laikā no 2022. gada 11. līdz 15. jūlijam.
Uzņemšana maģistra un doktora programmās notiek, pamatojoties uz projekta pieteikumu konkursa rezultātiem.

Konsultācijas par studiju iespējām un uzņemšanas nosacījumiem var saņemt, zvanot uz:

  • Bakalaura programma: +371 20390337
  • Maģistra programma: +371 26137572
  • Doktora programma: +37125647787