Meklēt

Vēlos studēt

Tuvākie notikumi

Pilnais kalendārs

"(ne)MĀKSLINIEKA STĀSTS"

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija

"(ne)MĀKSLINIEKA STĀSTS"

Izstāde "(ne)MĀKSLINIEKA stāsts"

LMA aula
9/01–26/01/20

Izstādes atklāšana: 8. janvārī plkst. 18.00

Latvijas Mākslas akadēmijā jau daudzus gadus pastāv kāda laba tradīcija. Mākslas vēstures un zinātnes apakšnozares 4. kursa studenti Latvijas mākslas vēstures kursa ietvaros veido izstādi. Iepriekšējo gadu izstāžu projektu saturs variējās no mākslas formveides līdz Mākslas akadēmijas vēsturiskajai attīstībai.

2020. gada janvāri piedāvājam sākt ar filosofiskiem jautājumiem - kurā brīdī mākslas darba radītājs kļūst par mākslinieku? Cik svarīga loma mākslinieka tapšanā ir Mākslas akadēmijai kā izglītības iestādei? Vai akadēmiskās izglītības diploms ir vienīgais apliecinājums mākslinieka statusam? Vai gleznotājs bez atestāta ir mākslinieks, vai tikai amatieris, kaut reizēm talantīgs?

Kādam jautājumi var šķist neērti. Uz tiem mēdz pasprukt ļoti vienkāršotas un vispārinātas atbildes. Mūsu mērķis ir nevairīties no viedokļu daudzveidības un problēmsituāciju atklāšanas. Tā kā Latvijas Mākslas akadēmija nesen nosvinēja simtgadi, nekādā veidā nenoniecinot mūsu augstskolas ievērojamo ieguldījumu mākslas izglītības kopšanā, vēlamies uz mākslinieka tapšanu palūkoties no nedaudz atšķirīga skatupunkta.

Mēs runāsim par grūtībām. Par tās daudzveidīgajām izpausmēm, kas stājas māksliniekam tapšanas ceļā. Kādam problēmas ir radījis paša nepiekāpīgais raksturs vai jaunības dienu maksimālisms. Citam tas ir liktenis vai ideoloģiskās barjeras, kas liedza citādību. Arī veselības problēmas, līdzekļu trūkums vai nesaprašanās ar mācībspēkiem. Tomēr visus stāstus vieno viens -  šodien visas izstādē aplūkotās personības ir Latvijai nozīmīgas.

Filosofiskie jautājumi, kuri, iespējams, nekad negūs viennozīmīgu atbildi, mudina domāt un diskutēt arī par esošās mākslas izglītības sistēmas plusiem un mīnusiem. Pagājušie akadēmijas simts gadi ir tikai vēl viens atskaites punkts, kura izvērtēšana un fiksēšana ļauj veiksmīgāk un drošāk raudzīties nākotnē.

Izstādi organizē Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas nodaļas IV kursa studenti Dr. art. Andra Teikmaņa vadībā.

! Pasākuma norise tiks fotografēta un filmēta. Ar savu ierašanos pasākumā Jūs sniedzat piekrišanu savu personas datu apstrādei.

DISKUSIJA: "VAI LMA PADARĪTU (ne)MĀKSLINIEKU PAR LABĀKU MĀKSLINIEKU”

LMA 2. stāva vestibils
22/01/20  plkst. 16.00

Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares 4. kurss aicina apmeklēt publisku diskusiju “Vai Latvijas Mākslas akadēmija padarītu (ne)mākslinieku par labāku mākslinieku?"

IZSTĀDE

Izstāde “(NE)MĀKSLINIEKA stāsts” tiek rīkota Latvijas mākslas vēstures kursa ietvaros Dr. art. Andra Teikmaņa vadībā un būs veltīta stāstiem par dažādu mākslinieku ceļu uz atzinību ar vai bez augstākās izglītības diploma.

Izstādes ietvaros Agneses Bules, Valda Buša, Birutas Delles, Miķeļa Fišera, Leo Kokles, Andreja Krūmiņa, Arnolda Mazīša, Jāņa Pauļuka, Oto Pladera, Jura Pudāna, Vilņa Raudssepa, Maijas Tabakas, Visvalža Ziediņa, Artura Jūrastetera un Oskara Norīša radošās darbības attīstības ceļš tiks skatīts no mazliet citāda skatupunkta. Stāsts būs par dažādām grūtībām. Cīņu par sevi un savu mākslu. Centrā viņu darbi no studiju gadiem līdz atzītam statusam - Mākslinieks.

DISKUSIJA

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un zinātnes apakšnozares 4. kursa studentu organizēta izstāde “(ne)MĀKSLINIEKA stāsts” reflektē par Latvijas Mākslas akadēmijas un studentu neviennozīmīgajām attiecībām, dodot daudz aizķeres punktu, kas vedina domāt par mākslas izglītības nozīmi un jēgu. Izstādē apkopotie mākslinieku stāsti virza un izvērtē vairākus diskusijas jautājumus – vai šie mākslinieki kaut ko zaudēja, neturpinot studijas Latvijas Mākslas akadēmijā? Kāda ir akadēmiskās izglītības diploma nozīme?  Kādi ir Latvijas Mākslas akadēmijas piedāvātās izglītības plusi un mīnusi?

 Diskusijas moderatore: izstāžu zāles “Arsenāls” kuratore, radošās darbnīcas vadītāja Līna Birzaka-Priekule. Diskusijas dalībnieki: Latvijas Laikmetīgās mākslas centra direktore Solvita Krese; LMA prorektors Andris Teikmanis; studente, performances "Māksla ir kā mamma, to nevar izvēlēties" autore Ance Vilnīte; studente, LMA studējošo pašpārvaldes vadītāja Santa Leimane; students, izstādes scenogrāfs Andris Kaļiņins.

Diskusija notiks latviešu valodā un dalība tajā ir bezmaksas!

Pasākums tiks fotografēts un filmēts, un materiāli tiks izmantoti izstādes publicitātes vajadzībām.

Atbalstītāji: Rīgas dome, “Novum Riga Charitable Foundation”, Mākslas izglītības centrs “Trīs krāsas”, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Latvijas Mākslinieku savienības muzejs, ZUZEUM, Bulduru Izstāžu nams, Latvijas Mākslas akadēmija.

82. LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS KARNEVĀLS

LMA, Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija

82. LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS KARNEVĀLS

“Utopija.Distopija”
LMA centrālā ēka
07/02

82. Latvijas Mākslas akadēmijas karnevāls, kas no darba dienas izskaņas līdz rīta gaismai piedāvā daudzpusīgu un vērienīgu mūzikas programmu, LMA centrālajā ēkā pulcējot ap diviem tūkstošiem apmeklētāju. Karnevāla programmu, scenogrāfiju un dekorācijas rada LMA studenti, savukārt apmeklētāji radoši izpaužas pašgatavotos kostīmos, kas interpretē karnevāla tēmu. 

Atbalstītāji

Kontakti


 

Latvijas Mākslas akadēmija


Adrese:
Kalpaka bulvāris 13
, Rīga, LV-1050, Latvija

E-pasts:


Telefons:
+371 67332202

Bankas rekvizīti:
Reģ. Nr. 90000029965
Valsts Kase TRELLV22
LV62TREL9220051000000
Pārskaitot studiju maksu, izmantojot Internetbanku vai aizpildot skaidras naudas kvīti bankā, maksājuma mērķī jānorāda:
ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas koda saīsinājumu, studējošā vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis.
21351 - mācību maksa, sagatavošanas kursi, eksāmeni
21359 - pārējie izglītības pakalpojumi (akadēmiskās izziņas, reģistrācijas maksa, u.c.)
21379 - dokumentu izsniegšana 
21381- telpu noma