Meklēt

Vēlos studēt

Tuvākie notikumi

Pilnais kalendārs

"(ne)MĀKSLINIEKA STĀSTS"

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija

"(ne)MĀKSLINIEKA STĀSTS"

Izstāde "(ne)MĀKSLINIEKA stāsts"

LMA aula
9/01–26/01/20

Izstādes atklāšana: 8. janvārī plkst. 18.00

Latvijas Mākslas akadēmijā jau daudzus gadus pastāv kāda laba tradīcija. Mākslas vēstures un zinātnes apakšnozares 4. kursa studenti Latvijas mākslas vēstures kursa ietvaros veido izstādi. Iepriekšējo gadu izstāžu projektu saturs variējās no mākslas formveides līdz Mākslas akadēmijas vēsturiskajai attīstībai.

2020. gada janvāri piedāvājam sākt ar filosofiskiem jautājumiem - kurā brīdī mākslas darba radītājs kļūst par mākslinieku? Cik svarīga loma mākslinieka tapšanā ir Mākslas akadēmijai kā izglītības iestādei? Vai akadēmiskās izglītības diploms ir vienīgais apliecinājums mākslinieka statusam? Vai gleznotājs bez atestāta ir mākslinieks, vai tikai amatieris, kaut reizēm talantīgs?

Kādam jautājumi var šķist neērti. Uz tiem mēdz pasprukt ļoti vienkāršotas un vispārinātas atbildes. Mūsu mērķis ir nevairīties no viedokļu daudzveidības un problēmsituāciju atklāšanas. Tā kā Latvijas Mākslas akadēmija nesen nosvinēja simtgadi, nekādā veidā nenoniecinot mūsu augstskolas ievērojamo ieguldījumu mākslas izglītības kopšanā, vēlamies uz mākslinieka tapšanu palūkoties no nedaudz atšķirīga skatupunkta.

Mēs runāsim par grūtībām. Par tās daudzveidīgajām izpausmēm, kas stājas māksliniekam tapšanas ceļā. Kādam problēmas ir radījis paša nepiekāpīgais raksturs vai jaunības dienu maksimālisms. Citam tas ir liktenis vai ideoloģiskās barjeras, kas liedza citādību. Arī veselības problēmas, līdzekļu trūkums vai nesaprašanās ar mācībspēkiem. Tomēr visus stāstus vieno viens -  šodien visas izstādē aplūkotās personības ir Latvijai nozīmīgas.

Filosofiskie jautājumi, kuri, iespējams, nekad negūs viennozīmīgu atbildi, mudina domāt un diskutēt arī par esošās mākslas izglītības sistēmas plusiem un mīnusiem. Pagājušie akadēmijas simts gadi ir tikai vēl viens atskaites punkts, kura izvērtēšana un fiksēšana ļauj veiksmīgāk un drošāk raudzīties nākotnē.

Izstādi organizē Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas nodaļas IV kursa studenti Dr. art. Andra Teikmaņa vadībā.

! Pasākuma norise tiks fotografēta un filmēta. Ar savu ierašanos pasākumā Jūs sniedzat piekrišanu savu personas datu apstrādei.

82. LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS KARNEVĀLS

LMA, Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija

82. LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS KARNEVĀLS

“Utopija.Distopija”
LMA centrālā ēka
07/02

82. Latvijas Mākslas akadēmijas karnevāls, kas no darba dienas izskaņas līdz rīta gaismai piedāvā daudzpusīgu un vērienīgu mūzikas programmu, LMA centrālajā ēkā pulcējot ap diviem tūkstošiem apmeklētāju. Karnevāla programmu, scenogrāfiju un dekorācijas rada LMA studenti, savukārt apmeklētāji radoši izpaužas pašgatavotos kostīmos, kas interpretē karnevāla tēmu. 

STARPTAUTISKĀ PROJEKTA “EMERGING LINES #4” IZSTĀDE

LMA aula
11/02 – 07/03
Izstādes atklāšana: 5. februāris plkst. 18.00

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) kopā ar Vroclavas Mākslas un Dizaina akadēmiju, Polijā, Parīzes studentu tīklu "Crous de Paris" un Berlīnes studentu tīklu "The studenten WERK BERLIN" organizē sadarbības izstāžu projektu "Emerging lines". Projekta mērķis ir ar izstāžu sēriju palīdzību popularizēt jaunos māksliniekus un dizainerus, tā veicinot mākslinieku atpazīstamību un karjeru Eiropā. Projekta “Emerging lines” ietvaros jau notikusi izstāde Parīzē, Berlīnē un Vroclavā un projekta noslēgums tiks atzīmēts ar izstādi. Latvijas Mākslas akadēmijas aulā. Kopā projektā piedalījušies 36 mākslinieki no Latvijas, Francijas, Vācijas un Polijas.

Atbalstītāji

Kontakti


 

Latvijas Mākslas akadēmija


Adrese:
Kalpaka bulvāris 13
, Rīga, LV-1050, Latvija

E-pasts:


Telefons:
+371 67332202

Bankas rekvizīti:
Reģ. Nr. 90000029965
Valsts Kase TRELLV22
LV62TREL9220051000000
Pārskaitot studiju maksu, izmantojot Internetbanku vai aizpildot skaidras naudas kvīti bankā, maksājuma mērķī jānorāda:
ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas koda saīsinājumu, studējošā vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis.
21351 - mācību maksa, sagatavošanas kursi, eksāmeni
21359 - pārējie izglītības pakalpojumi (akadēmiskās izziņas, reģistrācijas maksa, u.c.)
21379 - dokumentu izsniegšana 
21381- telpu noma