Meklēt
Izvēlne

Uzņemšana doktora studijās

Pieteikšanās doktorantūras studijām būs atvērta no 1. jūnija (plkst.12.00 pēc LV laika) līdz 6. jūlijam (plkst.23.59 pēc LV laika). Pieteikšanās notiks elektroniski, aizpildot tiešsaistes pieteikšanās formu un augšupielādējot nepieciešamos dokumentus LMA e-studiju vidē www.apply.lma.lv. 

Pieteikties studijām

Uzņemšanas noteikumi Zinātniskās doktorantūras programmai 

Iesniedzamie dokumenti:

  1. Pases vai ID kopija;
  2. Maģistra augstākās izglītības diploma un sekmju izraksta (diploma pielikums) kopija;
  3. Doktora darba projekta pieteikums;
  4. Portfolio jeb radošo darbu apkopojums (Profesionālajā doktora programmā);
  5. CV;
  6. Maksājuma uzdevums par pieteikuma reģistrāciju.

Pieteikumu izvērtēšana, intervijas no 10.07.2023. – 14.07.2023.
Par intervijas laiku, norisi un formātu paziņos vēlāk.

Uzņemšanas rezultātu paziņošana – 18.07.2023. plkst.14.00.
Rezultātus paziņos, publicējot tos LMA informatīvajā sistēmā LAIS, reflektanta profilā.

Studiju līgumu slēgšana – 20.07.2023 un 21.07.2023 LMA, Kalpaka bulv.13, 13.telpā.

Ierodoties uz līgumu slēgšanu, reflektants iesniedz 3 fotogrāfijas dokumentiem (3x4 cm). Kā arī uzrāda atbildīgajam LMA Uzņemšanas komisijas darbiniekam visu iesniegto dokumentu oriģinālus, kurš pārliecinās par sniegtās informācijas atbilstību elektroniski iesniegtajiem dokumentiem.

Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka LMA Uzņemšanas komisija tikusi maldināta – elektroniski iesniegto dokumentu neatbilstība dokumentu oriģināliem, tad reflektants tiek izslēgta no konkursa uz studijām Latvijas Mākslas akadēmijā.

Kontakti