Meklēt
Izvēlne

Dokumenti

Pievienotie faili:

LMA UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2023./2024. AKADĒMISKAJAM GADAM BAKALAURA PROGRAMMĀ  LMA UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2023./2024. AKADĒMISKAJAM GADAM MAĢISTRA PROGRAMMĀ LMA UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2023./2024. AKADĒMISKAJAM GADAM ZINĀTNISKĀS DOKTORANTŪRAS PROGRAMMĀ LMA UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2023./2024. AKADĒMISKAJAM GADAM PROFESIONĀLĀS DOKTORANTŪRAS PROGRAMMĀ LMA UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2023./2024. AKADĒMISKAJAM GADAM PAKALPOJUMU DIZAINA STRATĒĢIJAS UN INOVĀCIJAS PROGRAMMĀ LMA BAKALAURA PROGRAMMAS NOSLĒGUMA DARBA TEORĒTISKĀS DAĻAS IZSTRĀDĀŠANAS UN IESNIEGŠANAS NOTEIKUMI LMA MAĢISTRA PROGRAMMAS NOSLĒGUMA DARBA TEORĒTISKĀS DAĻAS IZSTRĀDĀŠANAS UN IESNIEGŠANAS NOTEIKUMI STUDIJU KĀRTĪBA LMA PAR STUDIJU PROGRAMMU ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBU LMA LMA STRUKTŪRA LMA REKTORA VĒLĒŠANU NOLIKUMS LMA NODAĻU NOLIKUMS LMA KATEDRU NOLIKUMS LMA SENĀTA NOLIKUMS NOLIKUMS PAR AKADĒMISKAJIEM AMATIEM LMA LMA AKADĒMISKĀS ŠĶĪRĒJTIESAS NOLIKUMS LMA KVALITĀTES POLITIKA LMA DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS POLITIKA NOLIKUMS PAR ATTĀLINĀTO STUDIJU KĀRTĪBU UN EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMIEM LMA TRAUKSMES CELŠANAS KĀRTĪBA LMA LMA KORUPCIJAS RISKU ANALĪZES UN PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNS 2023.-2025. GADAM LMA LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS, DIZAINA UN ARHITEKTŪRAS INSTITŪTA NOLIKUMS LMA NOLIKUMS PAR INDIVIDUĀLĀ ZINĀTNISKĀ SNIEGUMA, TĀ PĀRVALDĪŠANU, MĀKSLINIECISKI RADOŠU PROJEKTU ĪSTENOŠANAS FINANSĒŠANU UN KOEFICIENTU APRĒĶINĀŠANU LMA PROMOCIJAS PADOMES UN PROMOCIJAS NOLIKUMS LMA MĀKSLAS VĒSTURES INSTITŪTA DIREKTORA VĒLĒŠANU NOLIKUMS LMA EU4ART PROJEKTA PERSONĀLA MOBILITĀŠU STIPENDIJU KONKURSA NOLIKUMS LMA EIROPAS SAVIENĪBAS ERASMUS+ KOMBINĒTĀS INTENSĪVĀS PROGRAMMAS (BIP) KONKURSA NOLIKUMS LMA INTERNACIONALIZĀCIJAS STRATĒĢIJA CENRĀDIS LMA LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS, DIZAINA UN ARHITEKTŪRAS DIREKTORA VĒLĒŠANU NOLIKUMS LMA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2023–2030 LMA MAKSAS STUDIJU VIETU CENRĀDIS STUDIJU PROGRAMMU ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA LMA STUDIJU KĀRTĪBA LMA LMA KVALITĀTES VADĪBAS ROKASGRĀMATA LMA DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI LMA DARBINIEKU ATALGOJUMA UN MOTIVĀCIJAS POLITIKA LMA STUDENTU KARJERAS ATBALSTA CENTRA NOLIKUMS NOLIKUMS PAR STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANU LMA