Meklēt
Izvēlne

Dokumenti

Pievienotie faili:

LMA UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2023./2024. AKADĒMISKAJAM GADAM BAKALAURA PROGRAMMĀ  LMA UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2023./2024. AKADĒMISKAJAM GADAM MAĢISTRA PROGRAMMĀ LMA UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2023./2024. AKADĒMISKAJAM GADAM ZINĀTNISKĀS DOKTORANTŪRAS PROGRAMMĀ LMA UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2023./2024. AKADĒMISKAJAM GADAM PROFESIONĀLĀS DOKTORANTŪRAS PROGRAMMĀ LMA UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2023./2024. AKADĒMISKAJAM GADAM PAKALPOJUMU DIZAINA STRATĒĢIJAS UN INOVĀCIJAS PROGRAMMĀ STUDIJU KĀRTĪBA LMA NOLIKUMS PAR STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANU LMA LMA STRUKTŪRA LMA REKTORA VĒLĒŠANU NOLIKUMS LMA NODAĻU NOLIKUMS LMA KATEDRU NOLIKUMS LMA LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS, DIZAINA UN ARHITEKTŪRAS INSTITŪTA NOLIKUMS LMA SENĀTA NOLIKUMS LMA NOLIKUMS PAR INDIVIDUĀLĀ ZINĀTNISKĀ SNIEGUMA, TĀ PĀRVALDĪŠANU, MĀKSLINIECISKI RADOŠU PROJEKTU ĪSTENOŠANAS FINANSĒŠANU UN KOEFICIENTU APRĒĶINĀŠANU NOLIKUMS PAR AKADĒMISKAJIEM AMATIEM LMA LMA PROMOCIJAS PADOMES UN PROMOCIJAS NOLIKUMS LMA MĀKSLAS VĒSTURES INSTITŪTA DIREKTORA VĒLĒŠANU NOLIKUMS LMA AKADĒMISKĀS ŠĶĪRĒJTIESAS NOLIKUMS LMA EU4ART PROJEKTA PERSONĀLA MOBILITĀŠU STIPENDIJU KONKURSA NOLIKUMS LMA EIROPAS SAVIENĪBAS ERASMUS+ KOMBINĒTĀS INTENSĪVĀS PROGRAMMAS (BIP) KONKURSA NOLIKUMS LMA DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS POLITIKA LMA KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMAS PRINCIPI UN POLITIKA LMA INTERNACIONALIZĀCIJAS STRATĒĢIJA NOLIKUMS PAR ATTĀLINĀTO STUDIJU KĀRTĪBU UN EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMIEM LMA PAR STUDIJU PROCESA NORISI LMA 2021./2022. STUDIJU GADĀ CENRĀDIS